Môn Social Enterprises Cyf is an associate company wholly owned by the charity Agoriad Cyf. Our Social Enterprise businesses are developed and managed by MSE.
Mae Mentrau Cymdeithasol Môn Cyf yn gwmni sydd yn gyfan gwbl ym meddiant yr elusen Agoriad Cyf.  Datblygir ein busnesau cymdeithasol gan Fentrau Cymdeithasol Môn, sydd hefyd yn eu rheoli.

Come and visit us
Dewch draw i’n gweld

Come and visit us
Dewch draw i’n gweld

Caffi'r Parc

Breakwater Country Park, Holyhead, LL65 1YG
Tel/Ffôn: 01407 761 317
Email/E-bost: 
linda.parker@agoriad.org.uk