• Daily Specials Board
  • Special Children's Menu
  • Christmas Dinner  ​(Booking advisable)
  • Evening meeting room available

​OPENING HOURS:  11am to 3pm, weekends only
New Limited opening hours from 8th August 2020:

Menu in English Caff'r Parc
Bwydlen Cymraeg Caffi'r Parc

Môn Social Enterprises Cyf is an associate company wholly owned by the charity Agoriad Cyf. Our Social Enterprise businesses are developed and managed by MSE.
Mae Mentrau Cymdeithasol Môn Cyf yn gwmni sydd yn gyfan gwbl ym meddiant yr elusen Agoriad Cyf.  Datblygir ein busnesau cymdeithasol gan Fentrau Cymdeithasol Môn, sydd hefyd yn eu rheoli.

Come and visit us
Dewch draw i’n gweld

ORIAU ​AGOR:
​11.00 - 15.00, Cyfyngedig newydd o 8 Awst 2020. Penwythnos yn unig.​

Caffi'r Parc

Breakwater Country Park, Holyhead, LL65 1YG
Tel/Ffôn: 01407 761 317
Email/E-bost: 
linda@agoriad.org.uk

Come and visit us
Dewch draw i’n gweld

  • Dewisiadau Dyddiol ar y Bwrdd
  • Bwydlen Arbennig ar ​Gyfer Plant
  • Cinio Nadolig (Gwell Archebu Ymlaen Llaw)
  • Ystafell Gyfarfod ar gael yn y Min Nos