• Daily Specials Board
  • Special Children's Menu
  • Christmas Dinner  ​(Booking advisable)
  • Evening meeting room available

OPENING HOURS:

9am to 5pm, 7 days a week in summer
10am to 4pm, Tuesday to Saturday in winter

Menu in English Caff'r Parc
Bwydlen Cymraeg Caffi'r Parc

Môn Social Enterprises Cyf is an associate company wholly owned by the charity Agoriad Cyf. Our Social Enterprise businesses are developed and managed by MSE.
Mae Mentrau Cymdeithasol Môn Cyf yn gwmni sydd yn gyfan gwbl ym meddiant yr elusen Agoriad Cyf.  Datblygir ein busnesau cymdeithasol gan Fentrau Cymdeithasol Môn, sydd hefyd yn eu rheoli.

Come and visit us
Dewch draw i’n gweld

ORIAU ​AGOR:
​9.00 - 5.00, 7 diwrnod yr wythnos yn yr haf
10.00 - 4.00, O ddydd Mawrth i ddydd

Sadwrn yn ystod y gaeaf

Caffi'r Parc

Breakwater Country Park, Holyhead, LL65 1YG
Tel/Ffôn: 01407 840 847
Email/E-bost: 
linda@agoriad.org.uk

Come and visit us
Dewch draw i’n gweld

  • Dewisiadau Dyddiol ar y Bwrdd
  • Bwydlen Arbennig ar ​Gyfer Plant
  • Cinio Nadolig (Gwell Archebu Ymlaen Llaw)
  • Ystafell Gyfarfod ar gael yn y Min Nos