Calcium . . . . 1.6
Magnesium . . . . 0.8
Potassium . . . . 0.4
Sodium . . . . 2.9
Chloride . . . . 4.8
Nitrate . . . . 1.6
Sulphate . . . . 6.6
Total dissolved solids at 180º . . . . 25
pH . . . . 7.8

Dŵr mwynol naturiol bur ydy Cerist o dir tywysogion chwedlonol Cymru…  mynyddoedd urddasol Eryri.

Mae tarddiad Cerist yn y mynyddoedd hyn, fu’n ddigyfnewid dros filoedd o flynyddoedd.

TYPICAL ANALYSIS
DADANSODDIAD

mg/ltr

From springs within
​Snowdonia National Park ​


Cerist water is clear and pure natural mineral water from the home of the legendary Welsh Princes... the remote and beautiful mountains of Snowdonia.

Cerist is the true taste of the mountains from a source unchanged over thousands of years.

O ffynhonnau ym 
​Mharc Cenedlaethol Eryri