ORIAU ​AGOR:
ar agor 10.00 tan 16.00 Penwythnos ac dydd Llun, gweler Facebook am amseroedd

 Caffi’r Parc is waiting for you at the magical Holyhead Breakwater Country Park.


We have converted the old warden’s house at the Park into a great place to take the weight off your feet or to get the food for your walk when you visit the truly wonderful Country Park at Holyhead.


Specialising in food sourced from local produce the new café has proved a great success with walkers, families and visitors to the Country Park. 


The menu is ideal with hot or cold meals to enjoy as you sit in or sit out and we offer a take away service if you want good food and drinks on the go.


We’re serving a great breakfast for the early visitors and hot food from our specials board throughout the day.


“You will find Caffi’r Parc an ideal place to spend a little time during your visit.”

Menu in English for Caffi'r Parc

Welcome to Caffi'r Parc​
Croeso i Gaffi'r Parc

Welcome to Caffi'r Parc​
Croeso i Gaffi'r Parc

Bwydlen Cymraeg Caffi'r Parc
  • Dewisiadau Dyddiol ar y Bwrdd
  • Bwydlen Arbennig ar ​Gyfer Plant
  • Cinio Nadolig (Gwell ArchebuYmlaen Llaw)
  • Ystafell Gyfarfod ar gael yn y Min Nos


OPENING HOURS:

10.00 - 16.00, Weekends and Fridays, see Facebook for latest times.
  • Daily Specials Board
  • Special Children's Menu
  • Christmas Dinner  ​(Booking advisable)
  • Evening meeting room available

Mae Caffi’r Parc yn aros i’ch croesawu ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi.


Rydyn ni wedi trawsnewid hen dŷ warden y Parc yn lle gwych ar gyfer rhoi eich clun i lawr neu archebu pryd ar glud wrth ichi ddod i ddarganfod gogoniant Parc Gwledig Morglawdd Caergybi.


Drwy arbenigo mewn defnyddio cynnyrch lleol, mae’r caffi newydd wedi dod yn llwyddiant ysgubol ymysg cerddwyr, teuluoedd ac ymwelwyr eraill â’r Parc Gwledig.


Mae’r fwydlen yn cynnig prydau poeth neu oer i’w mwynhau dan do neu allan yn yr awyr iach; rydym hefyd yn cynnig prydau ar glud os byddwch angen bwyd a diod safonol i fynd gyda chi.


Mae brecwast rhagorol ar gael ar gyfer ymwelwyr cynnar, ac fe gynigiwn fwyd poeth o blith y dewisiadau arbennig ar ein bwrdd du drwy gydol y dydd.


“Caffi’r Parc ydy’r lle delfrydol i dreulio peth o’ch amser yn ystod eich ymweliad.”