Cyhoeddiadau / Announcements

ydych chi'n chwilio am waith? gwaith gwirfoddol? profaid gwaith? Dewch i'n diwrnod gwybodaeth yn: Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor 15/2/23 10yb tan 2yo

JobSense - Agoriad

Are you looking for work? voluntary work? work tasters? Come along to our information day at:

Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor. LL57 1DT

15/02/23 10am till 2pm

JobSense - Agoriad

Ydch chi'n chwilio am waith? gwaith gwirfoddol? Profiad gwaith? Dewch i'n diwrnod gwybodaeth yn:

Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor. LL57 1DT

15/02/23 10yb tan 2yp

Are you looking for work? vouluntary work? work tasters? Come along to our information day at: Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor 15/02/23 10am till 2pm