Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.
To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.

Our portfolio of Social Enterprise Businesses are providing real employment opportunities for local communities and giving local businesses the chance to work with us by supplying local products and services.

The objective is to continue to develop these successful and established enterprises and to extend our portfolio under the Môn Social Enterprises Cyf brand.​


Click the logos to visit our businesses.
Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications
Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD

Mae’r amrywiaeth o fentrau cymdeithasol sydd gennym yn darparu swyddi go iawn yn ein cymunedau lleol, ac yn rhoi cyfle i fusnesau lleol weithio gyda ni drwy ein cyflenwi gyda’u cynnyrch neu wasanaethau. 

Ein bwriad ydy parhau i ddatblygu’r mentrau llwyddiannus hyn sydd wedi hen sefydlu, ac ehangu ein portffolio dan frand Mentrau Cymdeithasol Môn Cyf.


Cliciwch ar y logo i ymweld â’r gwahanol fusnesau.