You can find out more about our working partners and associates by following the links.


Dilynwch y dolenni i ddarganfod
​mwy am ein partneriaid gwaith, a chyrff eraill cysylltiedig.

Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications
Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.
Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD
To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.

Links   |   Dolenni