All Wales People first
To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.
Link to the ASD Info Wales website
link to The National Lottery Community Fund Website

You can find out more about our working partners and associates by following the links.


Dilynwch y dolenni i ddarganfod
​mwy am ein partneriaid gwaith, a chyrff eraill cysylltiedig.

Link to the Engage To Change website
Elitesea
Link to the Welsh Government website
Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications
Link to the Estyn Wales website
Link to the ASDAN website
Link to the Learning Disability Wales website
Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.

Links   |   Dolenni

Link to the City and Guilds website
Link to the Agored Cymru website
Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD
NCMH Cardiff