To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.

You can find out more about our working partners and associates by following the links.


Dilynwch y dolenni i ddarganfod
​mwy am ein partneriaid gwaith, a chyrff eraill cysylltiedig.

Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications
Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.
Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD

Links   |   Dolenni