Find us on Facebook

About Caffi Pen-y-Pass


Agoriad Trading Cyf is delighted to be working with the Snowdonia National Park Authority as tenants of the Caffi at Pen-y-Pass. It’s an exciting addition to our portfolio of successful Social Enterprise Businesses for Anglesey and Gwynedd.


Our produce and services are locally sourced, as wherever possible we believe in supporting the Park communities and providers.


Cathy and her team are serving a great range of homemade cakes, coffees, teas and hot and cold food. Whatever visitors to the Pass want, be it a hot drink and snack, something more substantial or food and drinks to go, all of us at Pen y Pass will make sure they are pleased to have called by.

Am Gaffi Pen-y-Pass

Mae Agoriad Trading Cyf hynod falch o ddod yn gyd-denantiaid ar Gaffi Pen-y-pas gyda Pharc Cenedlaethol Eryri. Dyma ychwanegiad ardderchog i’n cyfres o fentrau cymdeithasol llwyddiannus ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd. 

Byddwn bob amser yn defnyddio cynnyrch a gwasanaethau lleol, gan ein bod yn credu mewn cefnogi cymunedau a darparwyr y Parc.

Bydd Cathy a’i thîm yn y caffi yn cynnig amrywiaeth o gacennau cartref, te a choffi o bob math, a phrydau poeth ac oer.  Beth bynnag fydd ymwelwyr â’r ardal ei angen - yn ddiod boeth neu fyrbryd, pryd mwy sylweddol neu fwyd i fynd hefo nhw, bydd pawb ym Mhen-y-pas yn sicrhau y bydden nhw’n falch o fod wedi galw heibio.