​​Agoriad Cyf
2 Victoria Place,
Bethesda,
Gwynedd  LL57 3AG

Tel/Ffôn: 01248 361 392

Email/E-bost:
info@agoriad.org.uk

To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.

If you would like to know more or have any questions, please get in touch.


Os oes gennych gwestiynau, neu gais am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Contact Us   |   Cysylltwch â Ni

Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications
Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.
Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD