Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications
Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.
​​Agoriad Cyf
2 Victoria Place,
Bethesda,
Gwynedd  LL57 3AG

Tel/Ffôn: 01248 361 392

Email/E-bost:
info@agoriad.org.uk

To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.
Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD

If you would like to know more or have any questions, please get in touch.


Os oes gennych gwestiynau, neu gais am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Contact Us   |   Cysylltwch â Ni