News   |   Newyddion

Our publication, Beautiful Anglesey and Gwynedd, working together with Welsh Coastal Magazine, is circulated both directly and as an insert in the magazine to over 15,000 people in North Wales and Anglesey.

We intend to increase the frequency of this publication as a source of information and interest for our Social Enterprise Businesses and Agoriad Cyf.

Click the thumbnails to view or download PDF versions of our publications.

Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.
To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.
Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD
Mae ein cylchgrawn, “Beautiful Anglesey and Gwynedd”,  yn cael ei ddosbarthu’n uniongyrchol, a hefyd fel ychwanegiad gyda’r cyhoeddiad “Welsh Coastal Magazine”, gan gyrraedd dros 15,000 o bobl yng Ngogledd Cymru ac Ynys Môn.

Bwriadwn gyhoeddi’r cylchgrawn yn amlach, gan ei bod yn ffynhonnell gwybodaeth a diddordeb am ein mentrau cymdeithasol ac am Agoriad Cyf.

Cliciwch ar y lluniau bach i weld neu lawr lwytho fersiwn PDF o’n cyhoeddiadau.
Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications