Am Gaffi Coed-y-Brenin

Wrth deithio’r A5 ar y ffordd tua’r mynyddoedd, galwch yng Nghaffi Coed-y-brenin ym Methesda. Dyma le da i dreulio amser yn mwynhau paned a’n cacennau cartref blasus, byrbryd neu bryd poeth. 


Bu’r caffi’n rhan o deulu Agoriad o fentrau am dros chwe blynedd, ac mae ganddo enw da am fwyd da a gweini siriol ymysg preswylwyr Bethesda.  Mae’r brecwast sydd ar gael drwy’r dydd yn boblogaidd iawn, a hefyd y te Cymreig.


Mae’r Caffi hefyd yn arbenigo mewn paratoi cacennau ar gyfer achlysuron arbennig, sy’n cael eu pobi yn ôl eich archeb ar gyfer y diwrnod mawr.


Cynigir Ystafell Achlysuron sy’n ddigon eang ar gyfer cynnal partïon neu gyfarfodydd, ac mae modd inni baratoi pryd ysgafn yn ôl yr angen, neu fe allwn ddod â phryd draw i’ch adeilad chi os ydy hynny’n fwy hwylus. 


“Mae’n cacennau hyfryd i gyd yn cael eu pobi ar y safle.  Mae’r dewis arferol i’w gael ar y fwydlen, ond byddwn hefyd yn cynnig rhywbeth newydd a gwahanol bob dydd.  Cofiwch hefyd am ein prydau a’n cacennau sy’n cael eu coginio yn ôl eich archeb."

Coming back or going to the mountains along the A5, call in to the slate town of Bethesda and Caffi Coed-y-Brenin, it’s a great place to spend a little time and enjoy coffees, snacks, hot meals and our marvellous homemade cakes.


The café has been part of the Agoriad family for over six years and has a reputation for being a favourite for the residents of Bethesda, for friendly service and good food.  All day breakfast are very popular as are our Welsh Teas.


We also specialise in celebration cakes which we make to order for your special day.


We have plenty of room for your Party or Meeting in our function room and we can prepare a buffet to your requirements, which we will also be happy to deliver to your own venue if requested. 

 

“All our lovely cakes are made on our premises, with daily surprises on our menu and of course, food and cakes made to order."

About Caffi Coed-y-Brenin