Nodyn: Os nad ydych yn gallu llenwi’r ffurflen, neu dderbyn neges ‘Error’ yna cysylltwch â ni ar jobsense@agoriad.org.uk

RHEOLIADAU DIOGELU DATA CYFFREDINOL 2018
Mae partneriaid prosiect JobSense yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif a byddant yn sicrhau ein bod yn dilyn y ddeddfwriaeth a nodir o dan GDPR. Amlinellir hyn ymhellach yn eu Hysbysiad Preifatrwydd, y mae copi ohono ar gael gan eich cynghorydd.

​PWYSIG
Nid yw llenwi'r ffurflen hon yn rhoi sicrwydd o waith a dylai ceiswyr gwaith fod yn ymwybodol na all partneriaid JobSense warantu dod o hyd i swyddi i bobl, ond y byddant yn dod o hyd i swydd ar eu rhan i geisio cael gwaith cyflogedig.

JobSense CYFRINACHOL - MYNEGIANT O DDIDDORDEB