2 Litre

Sports cap option
​ on 500ml only

Opsiwn cap chwaraeon ar 500ml yn unig

Dŵr Cerist Cyf, Llawr Cae, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys SY20 9LX   |   Tel/Ffôn: 01650 531 201   |   Email/E-bost: info@dwrcerist.com   |   www.dwrcerist.com

Mae ein dŵr potel ar gael mewn amryw o feintiau


Daw Dŵr Cerist o darddiad y ffynnon hynafol sydd ar dir Llawr Cae, Dinas Mawddwy, ac yno y caiff ei botelu.

Dywedir iddo dorri syched dynion sanctaidd y mynydd, ac iddo gael ei fwynhau gan fynaich o’r Abaty lleol, ac efallai dywysog neu ddau dros y canrifoedd.

Mae ei ansawdd a’i burdeb yn ddiamheuol, a phrinder y mwynau sydd ynddo’n ei wneud yn addas i rai ddylai fwyta llai o halen.

500ml

5 Litre

Our bottled water is ​available in a variety of sizes


Cerist Water is extracted and bottled at the source of the ancient spring at Llawr Cae, Dinas Mawddwy.

It is said that in ancient times it was the source of water for the holy men of the mountains and has been enjoyed by Monks from the nearby monastery and maybe a Prince or two for hundreds of years.

The superb quality and pureness of the water is well known and its low mineral content is suitable for low sodium diets.