Dŵr Cerist Cyf, Llawr Cae, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys SY20 9LX   |   Tel/Ffôn: 01650 531 201   |   Email/E-bost: info@dwrcerist.com   |   www.dwrcerist.com

Dŵr â’ch brand chi arno 
​gyda labeli pwrpasol


Ers i Dŵr Cerist ddechrau cynnig eu gwasanaeth labeli pwrpasol, mae llawer o gwmnïau a sefydliadau, rhai mawr a rhai bach, wedi bachu’r cyfle i gael eu brand eu hunain ar labeli’r dŵr mwynol a werthir ganddynt. 

Gall ein cynllunwyr greu label yn ôl eich anghenion, a bydd labeli gyda’ch brand chi yn cael eu rhoi ar y poteli a gyflenwir ichi.  Bu’r gwasanaeth yma’n boblogaidd iawn o fewn y gymuned fusnes, ac mae hefyd yn hynod fforddiadwy cael eich labeli eich hunain ar gyflenwad o’n dŵr mwynol, os yw’n archeb yn un digon sylweddol.

Os hoffech chi drafod sut y medrwch 
​osod eich brand eich hunain ar labeli ein dŵr mwynol - i’w werthu, neu ar gyfer marchnata, e-bostiwch
sioned@agoriad.org.uk

Awyr Las Blue Sky bespoke label

Your own branded water
with bespoke labels


Since the introduction of the Dŵr Cerist own brand label service many Companies and Organisations both big and small have introduced their own identity on the labels of the mineral water that they sell. 

Our designers will create a label to your brief and the bespoke label will be attached exclusively to your order. This has proved very popular with the business community and  surprisingly cost effective for an acceptable order level of mineral water to carry the brand advertising as a bespoke label.

To discuss how you can inexpensively get your own brand advertising on the labels of the mineral water that you sell, or use as promotion, email 
sioned@agoriad.org.uk