• Daily specials board
  • Special children’s menu
  • Christmas Dinner (early booking is recommended!)
  • Evening meeting room available

Llys Llewelyn Tea Rooms, Aberffraw, Ty Croes, Anglesey  LL63 5AQ |  linda@agoriad.org.uk


  • Dewisiadau dyddiol ar y bwrdd
  • Bwydlen arbennig ar gyfer plant
  • Cinio Nadolig (gwell archebu'n gynnar!)
  • Ystafell gyfarfod ar gael yn y min nos


Dewch draw i Dŷ Te a Chaffi Llys Llewelyn yn Aberffraw, aelwyd hynafol Tywysogion Cymru.


Saif Aberffraw ar arfordir de-orllewin Môn, ar yr A480  - dilynwch yr arwyddion o’r A55.  Yn yr Oesoedd Canol, dyma oedd prif lys tywysogion Gwynedd, ac yn hanesyddol, mae felly’n un o safleoedd pwysicaf Cymru.


Erbyn heddiw, mae’n lle cyfeillgar gyda thraethau tywod a gwarchodfa natur.  Dewch â’r teulu draw i’n gweld yn y caffi a’r Tŷ Te.  Mae yma ddewis da o fwyd lleol gan gynnwys prydau poeth, ac mae gennym drwydded i werthu diod gadarn, ond byddwch yr un mor hapus gyda’n te Cymreig. Gallwn baratoi bwyd a diod ichi fynd efo chi, os nad oes gennych amser i hamddena.  Mae yma hefyd ystafell ar gyfer achlysuron arbennig, a byddwn yn hapus i baratoi lluniaeth oddi ar y fwydlen neu fwffe.


Mae galw mawr gan drigolion Ynys Môn am wasanaeth arlwyo allanol, seiliedig ar fwydlenni pwrpasol, a byddwn yn arbenigo mewn arlwyo ar gyfer achlysuron gan gynnwys paratoi cacennau dathlu a baratown ar y safle.


“Cacennau dathlu gogoneddus, ein Bara Brith enwog, a theisenni Aberffro wedi’u coginio yma, heb sôn am de Cymreig ardderchog!”

Come and visit Llys Llewelyn Tea Rooms and Café at Aberffraw, the ancient home of the Welsh Princes.​


Aberffraw lies on the South West Coast of Anglesey, along the A480 or follow the signs from the A55;  In the middle ages it was the main court of the Kings and Princes of Gwynedd, historically one of Wales' most important places.


Today it’s a friendly place with beautiful sandy beaches and nature reserves. Bring the family as you call and see us at our café and tearooms. You will find a great choice of local foods, hot meals and we are licensed for your refreshments - you will love our Welsh teas.

We’re pleased to prepare food and drinks to go and we’ve plenty of room for your special functions and will be happy to offer you a choice of menus or buffets.


We have a growing call from our Island customers for outside catering through our bespoke menus and we specialise in catering for functions providing celebration cakes made in house for those special occasions.

“Beautiful celebration cakes, our famous Bara Brith and shortbreads made on the premises to order - and of course our lovely Welsh teas!”

NOTICE:

The Tea rooms and Cafe, run by Agoriad, has now permanently closed as of January 2020.


An external business "Llys Llewelyn Cegin Bar" has taken over the site. Their business can be found here:

https://www.facebook.com/aberffrawanglesey/