OPENING HOURS

8am to 2.30pm

Wednesday to Friday


ORIAU AGOR

8 y.b. - 2.30 y.p.

Mercher - ​Gwener


Daily specials board

Dewisiadau dyddiol ar ​y bwrdd


Special Children’s menu

Bwydlen arbennig ar ​gyfer plant


Function/ meeting room available

Ystafell gyfarfod/achlysuron ar gael


Telephone 01248 602 550 and ask for Linda

Ffoniwch 01248 602 550 ​a holi am Linda

Môn Social Enterprises Cyf is an associate company wholly owned by the charity Agoriad Cyf. Our Social Enterprise businesses are developed and managed by MSE.

Caffi Coed-Y-Brenin,
2 Victoria Place, Bethesda,
Gwynedd,  LL57 3AG
Tel/Ffôn: 01248 602 550
Email/E-bost: cafficoed@agoriad.org.uk

Come and visit us

Dewch draw i’n gweld

Mae Mentrau Cymdeithasol Môn Cyf yn gwmni sydd yn gyfan gwbl ym meddiant yr elusen Agoriad Cyf.  Datblygir ein busnesau cymdeithasol gan Fentrau Cymdeithasol Môn, sydd hefyd yn eu rheoli.