SPRING
2014

News   |   Newyddion

Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiad:
BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD
GWANWYN
2014
WINTER
2012/13
Cymraeg
HAF
2012
Er mwyn sicrhau fod y syniad o Fentrau Cymdeithasol yn gweithio o fewn ein cymunedau, mae nifer o sefydliadau, unigolion a busnesau wedi rhoi o’u hamser, eu cefnogaeth a’u cymorth i wneud i bethau ddigwydd, ac mae’n diolch iddynt yn fawr iawn.
Click here to view our BEAUTIFUL ANGLESEY AND GWYNEDD publications
GAEAF
2012/13
To make the concept of Social Enterprise work in our communities a number of organisations, individuals and businesses provide time, support and help to make things happen, our thanks to all.
English
Click the links to view or download PDF versions of our archive of magazines, news, testimonials and authoritative editorial.

Our new magazine Beautiful Anglesey and Gwynedd is to be expanded to three issues each year and is successfully delivered to over 15,000 people throughout North and Mid Wales. Click the link below to check it out.
SUMMER
2012
Cliciwch ar y dolenni i weld neu lawr lwytho fersiwn PDF o’n cylchgronau o’r archif, newyddion, canmoliaeth ac erthyglau gan unigolion profiadol.

Bwriadwn ehangu ein cylchgrawn newydd “Beautiful Anglesey and Gwynedd” fel bod tri rhifyn y flwyddyn ar gael, gan ei rannu i dros 15,000 o bobl drwy ogledd a chanolbarth Cymru.  Cliciwch ar y ddolen isod i’w weld.